Apakah Itu ‘Open Partnership’ Atau ‘Perkongsian Terbuka’?

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp
  • Seseorang peniaga boleh memilih sesiapa sahaja yang dia suka menjadi rakan-kongsi dalam syarikatnya.
  • Seseorang itu boleh memilih berapa-berapa orang yang dia mahu menjadi rakan-rakan kongsinya.
  • Seseorang pemilik saham dalam syarikatnya boleh menjual bahagian sahamnya kepada sesiapa sahaja yang dia pilih.
  • Sesiapa yang memiliki wang boleh membeli saham-saham yang dimiliki oleh rakan-kongsinya.
  • Seseorang rakan-kongsi boleh pada bila-bila masa menarik diri daripada perkongsian dalam syarikatnya.
  • Seseorang pemegang saham boleh melantik orang lain sebagai wakil peribadinya duduk dalam lembaga pengarah syarikatnya.
  • Seseorang itu boleh memilih syarikat lain sebagai rakan-kongsi dalam syarikatnya.
  • Sesebuah syarikat boleh memilih syarikat-syarikat lain sebagai rakan-rakan kongsinya.
  • Sesama rakan-rakan kongsi mereka boleh menentukan sendiri bagaimana mereka mahu berkongsi saham dan dividen syarikat.
  • Sesama rakan-kongsi boleh bersetuju membubarkan perkongsian mereka
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp
Scroll to Top